Huisbezoeken

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen, is de praktijk zelf. Indien u onmogelijk tot in de praktijk kan geraken, kan u een huisbezoek vragen. Vermeld steeds uw naam, volledig adres en huisnummer, telefoonnummer, en een korte beschrijving van je probleem.

Gelieve huisbezoeken en afspraken aan te vragen tussen 8.30 en 12.00 uur.