Voorschriften

Voorschriften en attesten mogen enkel geschreven worden naar aanleiding van een consult. Vraag tijdens een consult voldoende medicatie voorschriften tot de volgende controle. Een dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid! Maak het ons niet moeilijk: vraag enkel wat redelijk, echt en verantwoord is. We zullen steeds weigeren valse attesten af te leveren.

Gelieve telefonisch geen voorschriften of attesten te vragen.

Huisbezoeken

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen, is de praktijk zelf. Indien u onmogelijk tot in de praktijk kan geraken, kan u een huisbezoek vragen. Vermeld steeds uw naam, volledig adres en huisnummer, telefoonnummer, en een korte beschrijving van je probleem.

Gelieve huisbezoeken en afspraken aan te vragen tussen 8.30 en 12.00 uur.

Griep vaccinatie

Indien u zich wil laten vaccineren tegen griep, kan u bellen om een voorschrift te laten klaarleggen in de brievenbus.  U kan dit dan bij de apotheek gaan kopen en meebrengen op uw volgende raadpleging. De beste periode om te vaccineren is in de loop van oktober of november. Neem gerust contact op indien u meer informatie wenst.